Hem

För att ladda ned Agenda och program, klicka här! (Pdf)

 

Idag kräver våra organisationer och anställda tillgång till information, produkter och tjänster, åtkomst till verksamhetssystem både via webb/appar och på valfri mobil device. Detta skapar helt nya möjligheter för varje företag. Oavsett om det handlar om att öka verksamhetens effektivitet, hitta nya säljkanaler som banar väg för nya intäktskällor, eller att få mer nöjda medarbetare. Mobilitet förändrar hur vi lever och det förändrar hur vi gör affärer idag och i framtiden.

Enligt internationella undersökningar anser många av dagens anställda att företagen ännu inte klarar av att leva upp till deras krav på mobilitet i arbetet. I en nyligen genomförd undersökning av Inspectum visar det sig att 27,2% av svenska företag har integrerat mobila devices så att den anställde kan få åtkomst till företagets verksamhetssystem. Denna siffra kan förefalla låg och anledningen till det är att det fram till nu inte har funnits tillgänglig beprövad teknik som låtit företagen omfamna de senaste mobila verktygen och applikationerna. Andra anledningar handlar om resurser, säkerhet, kompetens och utbildningsbehov. Men ambitionen finns att tillmötesgå användarnas krav då över 50 % av företagen i Inspectums undersökning funderar på alternativt startat projekt för att mobila enheter skall kunna användas som en del i företagets verksamhetssystem.


 

Undersökning  

Det enda som är säkert just nu är att mobilitet är högt prioriterat och erbjuder fantastiska nya möjligheter för alla anställda och företag. Behovet av mer information och kunskap om hur andra lyckats är stort. Detta sammantaget är anledningen till att vi vill se dig på Mobilitet 2014 –Strategi, säkerhet och framtid.

Utöver ett tydligt fokus på framträdande Key Note Speakers och fallstudier kommer vi även ge möjligheter till seminariedeltagarna att träffa de ledande leverantörerna och experterna Mobilitet, Mobile Device Management och säkerhet.

 

 

För att ladda ned Agenda och program, klicka här! (Pdf)© 2013 Inspectum AB. All rights reserved.

www.inspectum.se | lars.frick@mobilkonferens.se | +46-(0)8-228770